Μετατεχνική ΜΙΚΕ

ΜΕΤΑΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υπηρεσίες Μηχανικών

Πιστεύουμε πως ο ρόλος μας δεν είναι μόνο η παροχή υπηρεσιών που μπορούν να κάνουν πράξη ένα έργο με την εμπειρία και τις γνώσεις μας αλλά και η δημιουργία γερών θεμελίων. Η ύπαρξη όλων σχεδόν των διαφορετικών ειδικοτήτων μηχανικών στο γραφείο μας, σας εξασφαλίζει την πολύπλευρη αντιμετώπιση των αναγκών σας.